orange10x10.jpg

ICA Supermarket - ny identitet

top_ID2.jpg

Ny identitet - ica supermarket

2018 reviderades ICAs grafiska identitet och Supermarket-kedjan är först ut i nya uppdaterade kläder. Det gamla kännetecknet i form av tomater är historia och ersätts med ett grafiskt mönster (främst i rött och orange) som gemensam nämnare och identitetsbärare. Mönstret kommer igen i all marknadskommunikation och i butiksmiljö. Och finns där för att sätta en modernare och mer flexibel visuell känsla. Just flexibiliteten i den nya identiteten är dess kärna - mönstret finns där som röd tråd och igenkänning men de alla butikernas olika egna uttryck är det som framåt ska få ta plats och utrymme. Alla butiker får och bör anpassa sig på bästa sätt till sin lokala marknad. På landet, runt hörnet eller som ortens mittpunkt.

Min roll i projektet var främst strategi och kreativt ledarskap av arbetsgruppen.

orangemonster10x10.jpg

Varför ett mönster?

Inspirerad av Sveriges skilda topografier – från åkrarna till stadskvarteren – har vi tagit fram ett mönster som en del i en ny identitet för ICA Supermarket. Butiken finns där vägarna möts. Mönstrets främsta funktion är att skapa tydlig igenkänning och länka samman profilen i ett gemensamt uttryck.

ICA SM Skrapan, slutresultat 4.jpeg

nya fasader

ICA Supermarket Skrapan i Västerås är en av de första butikerna som rullar ut det nya fasadupplägget där butikerna själva kan använda konceptet för att förstärka sin egen profil mot sin lokala marknad. Här i Västerås handlar det främst om att handla i farten.

Rörligt, här erbjudanden i butikstv.